David G. Benner:

At vandre sammen

Retur til forsiden      Retur til bogoversigten                      

Hvis du vil læse så er ”At vandre sammen” af David G. Benner et rigtigt godt forslag. Bogen handler om åndeligt venskab og åndelig vejledning.

I åndelig vejledning er opmærksomheden altid på Guds nærvær rodfæstet i Guds kærlighed, frem for pligt og krav. Sigtet er, at vi må få et dybere relation til Gud og derefter tjene Ham.

Forfatteren er dygtig. Bogen er meget praktisk. Lige til at forstå med klare eksempler, men uden bedrevidende råd. I stedet er den fuld af inspiration bl.a. til brug i cellegrupper og i ægteskabet. En bog jeg blev rigtig glad for og opbygget af. 

”Hvis du gør betydelige fremskridt på den kristne spiritualitets forvandlingsrejse, har du et eller flere venskaber, der støtter dig på rejsen. Hvis ikke du har det, gør du ikke fremskridt. Så enkelt er det.” (side 10).

 

Poul A. Beck

 

Boedals forlag

 

 

Retur til forsiden   Retur til bogoversigten