Arne Haugen Sørensen

Den store passion

Retur til forsiden      Retur til bogoversigten                      

Her kan du se dig til en oplevelse af påskens store lidelses-historie.

”Den store passion med billeder af Arne Haugen Sørensen, tekst af Arne Haugen Sørensen og Søren Nielsen er en storladen og farvestrålende mulighed

Bogen rummer farverige og stærkt talende billeder til hele den store passionshistorie: Fra indtoget i Jerusalem over skærtorsdag, langfredag, opstandelsen (se næste side) og den tvivlende Thomas til vores opstandelse: Hjemkomsten hos Gud.

Som optakt illustreres de tilhørende gammeltestamentlige temaer.

Billederne er ledsaget af nogle ganske få ord fra evangelierne. Og bagerst i bogen er bibelens ord samlet i kronologisk orden, så man sammenhængende kan læse hele historien.

En dejlig og varm bog, der indbyder til indsigt og fordybelse i Den store passion.

Poul A. Beck

Bibelselskabet

 

Retur til forsiden   Retur til bogoversigten