Peter Halldorf:

Hellige rødder

Retur til forsiden      Retur til bogoversigten                      

Forfatteren tager fat om det vigtige emne: Hvordan undgår vi at blive kastet hid og did af hurtige løsninger, eller drives rundt i manegen af sidste nyt - ofte med et meget ufrugtbart spild af tid, kræfter og ressourcer til følge? Det gør man ved at finde dybe og hellige rødder. Er rødderne hellige, bliver træet sundt, og vi bærer god frugt.

Derfor tages vi med på en spændende rejse i kristendommens rodnet. Gennem bibelske eksempler, inspiration fra ørkenfædrene og betragtninger over sin egen urtehave giver forfatteren masser af inspiration til at blive rodfæstet i Kristus. Til at leve langsigtet i en kortsigtet verden. Bære god frugt.

Det er en ældre bog, som nu foreligger på dansk. Det er godt, fordi man her i sammenhæng og tydeligt forklaret finder mange af Halldorfs tanker, som han i senere bøger og foredrag blot antyder eller henviser til som allerede kendte. Her er et godt sted at begynde rodbehandlingen.

Poul A. Beck

Boedals forlag

 

 

Retur til forsiden   Retur til bogoversigten