Kallistos Ware:

Navets kraft

om Jesus bønnen i ortodoks spiritualitet

Retur til forsiden      Retur til bogoversigten                      

"Herre Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig" sådan lyder i al enkelthed Jesus-bønnen, der stammer direkte fra Bibelen (Bl.a. Luk 18,35ff)

 

Det er enkel bøn med stor dybde og uopslidelig styrke. Derfor er den for meditative og kontemplative kristne blevet en righoldig kilde til at erfare Guds nærvær og kærlighedsliv.

 

"At bede er at stå for Gud, at indgå i et umiddelbart og personligt forhold til ham; det er at vide på hvert niveau at vores væren... at vi er i Gud og Han er i os" hedder det fx i bogen (side 19) .

Eller "Bøn er Gud - det er ikke noget, jeg sætter i værk, men noget, jeg deltager i... ikke noget jeg gør, men noget Gud gør i mig.

Som vejledning til denne form for bøn - der først og fremmest er væren - er bogen en uvurderlig guldgrube.

 

Bogen består først af en smuk og tankevækkende indledning om bøn. Her er ny visdom til de fleste af os.

Dernæst får vi i 4 afsnit beskrevet, hvorfor Jesus-bønnen er så tiltrækkende og virkningsfuld: Fordi den både er enkel og fleksibel; fordi den er så fuldstændig; fordi kraften er i Navnet og endelig pga.  den åndelige disciplin at gentage uophørligt.

Bogen slutter med et ret unikt kapitel om bønnens mål: At blive ét med Gud; at blive inddraget i hans guddommelige kærlighed.

Men inden det får vi alle de praktiske og jordnære tips og råd, der behøves for at bede Jesusbønnen.

 

Her er alt, hvad man behøver for at opøve et åndeligt liv. Et liv i bøn. Et liv, der er bøn.

 

Bogen er fremragende, personlig og yderst kompetent oversat af Elisabeth Albinus Glenthøj. Tak for det.

 

Poul A. Beck

Boedals forlag

 

 

Retur til forsiden   Retur til bogoversigten