Samuel Rubenson:

Visdom fra ørkenen

Forfatteren er præst og professor i kirkehistorie ved Lunds universitet. Han skriver ganske letforståeligt, fyldt af visdom og med dybe refleksioner over vores liv, samfund og kirkelige retninger.

Hvert afsnit på bare 2-3 små sider er forfatterens personlige overvejelser over en fortælling fra ørkenfædrene. Rubenson formår med rosværdigt få ord at omsætte fortællingens pointe til vores nutidige tilværelse.

Han kommer ind på vores evige jagt efter nyt; på mismodet og tomhedsfølelsen, der driver os. Vi er omkring positivt kritiske bemærkninger om vores ofte fastlåste opfattelse af bibeltroskab og kirkelige retninger. Vi bliver oplyst om vores stræben efter at blive lagt mærke til, og om hvorfor det er så svært for mange at sige nej. Samt mange andre tankevækkende og særdeles opbyggelige betragtninger.

Hele tiden skrives der, så man får lyst at være med og læse mere. En lille bog med et stort indhold.

Poul A. Beck

Boedals Forlag

 

til forsiden   Til flere bøger