Om tidebøn

Tidebøn med kort prædiken og nadver er en enkel og slidstærke gudstjenesteform, der stammer fra klostrene.

Kernen i tidebønnerne er veksellæsning fra Salmernes bog i Bibelen. Du kan leve dig ind i indholdet i de forskellige salmer, så dit hjerte er i harmoni med, hvad du siger. En jubelsalme bedes med glæde. En bodssalme med sønderknust hjerte osv.

Da Jesus levede på jorden, bad han også de salmer, vi nu beder i tidebønnen. Vi fortsætter den lovsang, som han begyndte. Det er stort at vide, at de ord, vi nu beder, er blevet bedt og sunget af Jesus. Han har gjort dem til sin egen bøn og til udtryk for sine egne følelser: Sin kærlighed til Faderen, sin fortrøstning, sin glæde, men også sin angst, sin indignation og sin protest med uretfærdigheden.

I Bibelen, især i Salmernes bog, giver Gud os selv de ord, som vi kan bede med. Guds ord lægger ordene i munden på os. Hvorfor skulle du dog selv fabrikere fattige ord, når Gud gør det så let for dig og giver dig sit eget ord? Det er ikke svært at få smag på Salmernes bog, når du er bevidst om, at det er Gud selv, som har skænket dig disse bønner. ”Man kan ikke prise Gud bedre end med hans egne ord” (Augustin).

Som planeterne kredser omkring solen, således kredser tidebønnen omkring nadveren. Her inddrages vi i Jesu eget liv og modtager hans kærlighed, frelse og fornyende kraft i skikkelse af brød og vin. Jesus giver os sig selv – til syndernes forladelse og fornyelse af vort indre menneske.

En kort prædiken (ca. 5 minutter) er også med i denne enkle, inddragende og slidstærke gudstjenesteform, der passer lige godt til 8 som til 25 deltagere.

                                                    

 

 

 Bl.a. Wilfred Stinissen i "Skjul dig ved bækken Kerit"

Retur til forsiden Retur til siden med eftertanke