Viborgs freelance-præst tilbyder åndelig vejledning

 

 

 Af Knud Mogensen knud@bergske.dk   13. Juni 2007                       Retur til forsiden

Poul A. Beck tog springet fra fast job i Baptistkirken til en mere usikker tilværelse som freelance-præst

- Findes der måske ikke også freelance-journalister?

Sådan lyder det smilende fra freelance-præst Poul A. Beck, 46 år, bosat i et hus på adressen Jegstrupvej 61, da han spørges, om det ikke er temmelig usædvanligt for præster at nedsætte sig som i princippet selvstændigt erhvervsdrivende.

- Jo, jeg kunne sagtens være forblevet som præst ved Baptistkirken i Viborg, men det syntes Vorherre ikke, at jeg skulle, kommer det uddybende fra Poul A. Beck.

Han følte, at en drøm om noget andet voksede frem og erindrede sig et løfte, han havde givet sig selv, da hans far efter kun tre ugers sygdom døde i 1985: - En dag skal du selv dø. Da er det vigtigt, at du kan sige, at du har haft et godt liv.

Til et godt liv hører at tage nye udfordringer op, og det har Poul A. Beck så gjort. Vel at mærke på et tidspunkt, da Baptiskirken er i fin trivsel - han prædiker der i øvrigt en gang om måneden

Tipoldefars oplevelser
Poul A. Beck er vokset op i et baptisthjem i Nr. Kongerslev, hvor hans far og før ham hans bedstefar drev købmandsforretning. Men faktisk skyldes tilknytningen til baptisterne hans tipoldefar.

Han var soldat i krigen i 1848-50, hvor han blev såret og indlagt på et tysk lazaret, som blev drevet af baptister. De fik den danske soldat overtalt til at blive baptist, så han skrev hjem til sin kone, at nu var han blevet baptist, og det skulle hun så også være. Reaktionen var skarp: - Han må være blevet tosset i hovedet. Jeg håber, at de skyder ham en kugle for panden, så jeg aldrig ser ham mere, forkyndte hun - sikkert uvidende om, hvad dette med baptister var.

Tipoldefar kom hjem, og de hårde ord til trods må ægtefællerne være forsonet - og de blev baptister!

Selv har Poul A. Beck en uddannelse i radio- og tvbranchen, nemlig i Fona i Aalborg. Senere blev han ansat i ANVA, stadig med salg af radio og tv. Men farens død indebar en nyorientering for den da 22-årige, som tog en HF-eksamen som nødvendigt grundlag for at kunne læse til baptistpræst i årene 1990-93.

Også cand.theol.
Men Poul A. Beck stillede sig ikke tilfreds med at have uddannelsen som baptistpræst.

Da han i 1993 blev ansat i en halvtidsstilling i Viborgs baptistmenighed, indledte han samtidig et teologistudium ved Aarhus Universitet og blev cand.theol. i år 2000.

Det var lidt pudsigt for Poul A. Beck at høre sine yngre medstuderende tale om tiden, når de blev præster - for han var jo selv i fuld aktivitet som præst og havde i øvrigt under studiet glæde af den allerede gennemførte præsteuddannelse.

Nu er han i gang med, som han selv udtrykker det, en vandring, en proces hen mod den kilde til liv, som Gud indledte skabelsen med at lade springe.

De rige kvinder
Poul A. Beck havde stiftet bekendtskab med såkaldte retræter i Sverige. Ved en retræte forstås, meget kort beskrevet, at man trækker sig tilbage fra det daglige liv i stille bøn og meditation.

Tanken om at selv at blive åndelig vejleder og arrangere retræter modnedes. Men der var jo ogå en økonomisk side af sagen.

- Jeg kan ikke leve af at være freelance-præst nu, men mit bagland siger, at det kommer jeg til. Midt bedste bagland er min kone, og det er da lidt pudsigt, at den første tekst, jeg læste hos en svensk retræteleder, lød således : - De rige kvinder sørgede for disciplenene og Jesus, fortæller en smilende Poul A. Beck, for hvem humor er vigtig at anvende i arbejdet som åndelig vejleder.

Det hjemlige bagland udgøres af overlæge Kirsten Ernen Beck, som Poul A. Beck blev gift med i 1990. Hun var enke og iøvrigt mor til den nuværende Radio Viborg-medarbejder Maria Ernen samt dennes lillesøster.

- Men der står jo også skrevet: "Lad ikke kærlighed til penge bestemme din adfærd. Stil jer tilfreds med det, I har, for Gud har selv sagt: - Jeg vil ikke svigte jer", citerer Poul A. Beck.

Målgruppen
Poul A. Beck har som åndelig vejleder og leder af retræter en bred målgruppe, som indeholde både enkeltpersoner, menigheder og virksomheder.

I september er Poul A. Beck således knyttet til Vestervang Kirke hele måneden. Her vil han mandag til torsdag være til rådighed for samtaler, og hver dag slutter med en fyraftenandagt. Der bliver også en retræte, hvor der i øjeblikket kun er fire ledige pladser.

Sammen med pilgrimspræst Elisabeth Lidell skal Poul A. Beck senere på året gennemføre et weekendprojekt på et kursussted ved Fjerritslev. Mere kunne sikkert nævnes, men Poul A. Beck er ikke den, der praktiserer hård markedsføring af sig selv - denne artikel er således blevet til på folkebladets initiativ efter en kort beskrivelse i Vestervangs Sogns kirkeblad om hans medvirken i september.

Inspirationen
Den spirituelle inspiration henter Poul A. Beck ikke mindst i Taizé i Frankrig, som han og hustruen har besøgt en halv snes gange. Som tidligere omtalt har de også oversat to bøger om Taizé.

Hertil kommer inspiration fra ignatianske retræter i Danmark og Sverige og fra den ortodokse kirkes Helligåndsforståelse: Gud er ved sin ånd nær ethvert menneske, til enhver tid, på ethvert sted.

Evnen til at omstille sig til nye udfordringer har Poul A. Beck i øvrigt tidligere demonstreret: han var en habil guitarist og mandonlinspiller i sine helt unge dage, men da baptistkirkens gospelkor manglede en bassist, lærte han sig hurtigt at betjene dette instrument.
 

 

Poul A. Beck har valgt tilværelsen som freelance.

 

Retur til toppen     Retur til forsiden