Foredrag

Her finder du en oversigt over de foredrag, jeg holder.

Om alle foredragene gælder, at jeg gerne deltager i en dialogform, hvor tilhørerne kan være aktivt med gennem input og spørgsmål – og så gerne tilsat lidt humor.

Har du et ønske eller en god idé, hører jeg gerne fra dig og tager evt. udfordringen op.

Foredragene holdes i Jylland og Fyn. Resten af landet efter aftale.

Kr. 3500 + transport efter gældende takst.

Retur til forsiden                                       Her kan du hente en liste lige til at printe ud

Foredrag om ny Fastebog

Først i 2017 udkommer en ny fastebog af undertegnede på forlaget Eksistensen (en sammenlægning af bl.a. Anis og Unitas).

Bogen består af:

  • 40 små stykker med daglig inspiration og refleksion. En til hver dag fra Askeonsdag til Påskelørdag.
    Her møder læseren en bred vifte af Bibel- og Billedmeditationer, små fortællinger mv.
  • Seks oplæg til fælles, ugentlige bibelsamtaler over den kommende søndags tekst.
    Her erfarer deltagere fællesskab og kan berede hjertets tanker før søndagens gudstjeneste
    .

Alt i alt en vandring mod Livets kilde og fornyer.

Jeg holder foredrag om bogen og idéen bag.

Det præsenteres i en visuel og festlig form.

Der er smagsprøver på indholdet og vejen, vi går.

Der lægges op til drøftelse og dialog.

Bogen har været afprøvet i en række kirker.

Nu udgives den i en ny og revideret udgave, lige til at tage med i lommen eller i tasken.

 

Her kan du kontakte mig        Gå til indhold        Gå til forsiden

Printervenlig version

 

 

Indhold i øvrigt:

 

Spiritualitet i hverdagen

- eller hvor sidder spiritualiteten?

Taizé - en levende lignelse om fred, forligelse og fællesskab

Når Gud kalder.

Fra Radiohandler til retræteleder.

 

Gud i farver

- den frigørende kraft i den treenige tro

 

Tag Ånden ved hånden

Helligånden – Kirkens kommunikations-medarbejder

Ånd og Psyke

En Helligånds-teologisk tolkning af psykoterapi

Er det virkelig vigtigt at være døbt?

Folkekirkens bekendelse, bekender vi stadig det?

Eller Luther - set med andre øjne…

Baptistkirken i medgang og modgang

Ydmyghed og ophøjelse

Ægte ydmyghed: Kristi sindelag

 

Den onde meningsløshed

 

Spiritualitet i hverdagen

- eller hvor sidder spiritualiteten?

Spiritualitet er oppe i tiden. Men hvad er spiritualitet? Jeg giver mit bud bygget op om nøgleordene:

Hvorledes: Langsomt

Hvorfor: Relation frem for præstation

Hvordan: Meditativ bibellæsning

Hvornår: Reglen: rytme og ritual

Åndelig vejledning

Retræter

Til Guds ære

Som illustration "bygger" vi under foredraget en stol, der tydeliggør elementer i spiritualitet. Når foredraget er færdigt, har tilhørerne en plads til spiritualitet i hverdagen.

Her kan du kontakte mig        Gå til indhold        Gå til forsiden

Taizé - en levende lignelse om fred, forligelse og fællesskab

Taizé er et klosterlignende broderfællesskab i det sydlige Frankrig grundlagt i 1940'erne. Stedet besøges hvert år af op mod 100.000 gæster.

Taizé har bidraget til tidens spiritualitet, bl.a. er flere af de meditative Taizé-sange nu med i salmebogen. Men hvad er det, som gør stedet så populært, og hvad kommer de mange gæster efter?

Jeg har talrige gange besøgt Taizé og sammen med min kone oversat flere Taizé-bøger (se www.unitas.dk).

Under foredraget fortæller jeg om Taizés grundlæggelse og historie. Hvordan et besøg i Taizé forløber samt min egen trosfortælling - som illustrerer, hvad Taizé kan betyde for én.

Foredraget kan krydres med smagsprøver på Taizé-sange.
Som afslutning kan vi - hvis det ønskes - slutte med en 30 minutters aftensang à la Taizé.

Her kan du kontakte mig        Gå til indhold        Gå til forsiden

Når Gud kalder

Fra Radiohandler til retræteleder.

Mød præsten, der opgav en pæn karriere i Radiobranchen for at blive præst, og siden - efter universitetsuddannelse og 13 gode år som præst – nu arbejder som freelancepræst med spiritualitet, som retræteleder, foredragsholder mv.

Hør hvad der kan ske, når Gud kalder os til at bryde op og vandre videre på vores trosrejse. Ikke fordi min historie er enestående, snarere ordinær; netop derfor kan den måske være til vejledning for andre, når Gud kalder.

Her kan du kontakte mig        Gå til indhold        Gå til forsiden

Gud i farver

- den frigørende kraft i den treenige tro

Vi siger, at vi tror på den treenige Gud: Fader, Søn og Ånd.

Men hvad betyder det egentlig - for os og for livet?

Mange opfatter bekendelserne som snærende bånd, der lukker troen inde. Men hvorfor er disse gamle formuleringer af kirkens værdier blevet til begrænsninger, når de skulle give livet og troen plads og rum?

I dette foredrag sætter vi troen i farver, så det giver en ny forståelse af troen og medfører et klart syn på Gud.

Gud som Skaber får den naturgrønne farve, Sønnen den blodrøde og Helligånden den himmelblå. Foredraget illustreres. 

Vi får også mulighed for at se os selv i Gud, i hvis billede vi er skabt.

Et foredrag om den frigørende kraft i den treenige tro.

Her kan du kontakte mig        Gå til indhold        Gå til forsiden

Tag Ånden ved hånden

Hvem er Helligånden, hvad gør han, og hvor virker han?

Jul og påske står forholdsvis klart i den folkelige bevidsthed, mens pinsen fremstår langt mere luftig og tåget. 

Ifølge de bibelske skrifter er Ånden den, der giver os tro, håb og kærlighed samt glæde og fred i hjertet, tålmodighed og langmodighed i livets prøvelser. Altså kvaliteter, som næsten alle møder og får brug for.

Den ortodokse kirke har altid bekendt, at Gud ved sin Ånd er nær ethvert menneske, til enhver tid, på ethvert sted. Altså også os, når vi køber ind, går på arbejde, venter på bussen, henter børnene og så videre.

Lad os tage Ånden ved hånden og sammen gå på opdagelse - i vores samtalekøkken, i forældrenes tålmodighed med teenagerne, i tidens åndelige søgen - efter Helligånden.

Foredraget kan illustreres og giver en tydelig indsigt i hvem Livgiver-Ånden er.

Her kan du kontakte mig        Gå til indhold        Gå til forsiden

Helligånden – Kirkens kommunikations-medarbejder

Om Helligåndens rolle i en vellykket kommunikation.

Vi går på opdagelse efter Helligåndens medvirken i moderne kommunikation.

Nogle gange bryder kommunikationen helt sammen, andre gange forstår vi hinanden, så nye indsigter opstår, og synergieffekten bliver tydelig.

Hvilken forskel gør Helligånden i samtalen og i vores kommunikations-processer?

Her kan du kontakte mig        Gå til indhold        Gå til forsiden

Ånd og Psyke

En Helligånds-teologisk tolkning af psykoterapi

Hvorfor man kan blive rask - alene ved at tale om tingene.

Vi ser på, hvad der sker i en vellykket psykoterapi, og afdækker Helligåndens rolle som livgiver og kommunikator. Helligånden er usynligt tilstede, men spiller en afgørende rolle for, at psykoterapien lykkes.

Her kan du kontakte mig        Gå til indhold        Gå til forsiden

Er det virkelig vigtigt at være døbt?

Nogle vælger dåben fra, andre vælger den til som konfirmand-dåb, atter andre bevarer den som en smuk tradition. Men hvad betyder dåben egentlig?

Gennem bibelske skrifter og kunstens historie ser vi dåben, dens indhold og værdi.

Giver dåben stadig mening for moderne mennesker i en post-moderne verden?

Her kan du kontakte mig        Gå til indhold        Gå til forsiden

Folkekirkens bekendelse, bekender vi stadig det?

Eller Luther - set med andre øjne…

Den augsburgske Bekendelse er en del af Folkekirkens grundlag, men er til debat i disse år. Nogle vil afskaffe dommedag, andre fordømmer bl.a. pilgrimsvandringer, og biskopperne vil afskaffe fordømmelserne af muslimer og baptister.

Men hvad handler Den augsburgske Bekendelse egentlig om?

Vi surfer blandt de vigtigste afsnit, og vi ser, hvad de 500 år gamle ord har på hjertet. Siger de noget relevant i dag?

Her kan du kontakte mig        Gå til indhold        Gå til forsiden

Baptistkirken i medgang og modgang

Baptistkirken i Danmark er Nordens ældste frikirke. Vi får et rids af den tidligere historie med tvangsdåb, fængsling og forfølgelser.

Og ser på, hvor Baptistkirken står i dag i med- og modspil til Folkekirken. Vi får også forklaringen på, hvorfor baptister valgte at danne deres eget kirkesamfund frem for at blive i folkekirken.

Her kan du kontakte mig        Gå til indhold        Gå til forsiden

Ydmyghed og ophøjelse

Ægte ydmyghed: Kristi sindelag

Den, der ydmyger sig, skal ophøjes” siger Jesus Kristus flere gange. Ydmyghed er ofte blevet misforstået som en ”kom-og-træd-på-mig”-holdning.

Men det var så langt fra den attitude, Jesus besad, da han med ægte ydmyghed og et guddommeligt overskud på korset bad: ”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør”.

Vi går i dybden med ægte ydmyghed og sand ophøjelse som nøgle til, hvad Kristendom går ud på, og hvordan vi kan bruge begreberne i dag.

Her kan du kontakte mig        Gå til indhold        Gå til forsiden

 

Den, der er ophøjer sig skal ydmyges.

Den, der ydmyger sig skal ophøjes.

Den onde meningsløshed

Hvorfor sulter børn i Afrika?

Hvorfor dør en ung kvinde af kræft og efterlader sig mand og små børn?

Hvorfor dræbes en sund og rask familiefar i sin bedste alder pludselig i trafikken?

Disse vanskelige spørgsmål optager mange.

I dette foredrag vover vi os ud på tynd is. For der er ingen lette svar, kun vanskelige spørgsmål.

Dog: Gud har ikke en mening med det onde. Derimod har han en mening om det onde: At det skal overvindes. Det er denne antydning af et svar, vi gennem foredraget arbejder os hen imod.

Her kan du kontakte mig        Gå til indhold        Gå til forsiden

?

 

 

Her kan du hente en liste lige til at printe ud