At skelne mellem ånderne

 

Bogen ”Kærlig opmærksomhed” af Willi Lambert beskriver ”træk af den Ignatianske Spiritualitet”.

 

Den rummer bl.a. et afsnit om at skelne mellem ånderne (s. 101ff).

I ”en enkel tommelfingerregel” ser konklusionen sådan ud:

Det, der stammer fra Guds Ånd:

Det, der snarere stammer fra den onde ånd:

*     En ”god fornemmelse” ved et forehavende - også selv om det kan være vanskeligt og smerteligt.

 *     Når det ”passer til Jesus”.

 *     Når man føler sig i ”godt selskab” af retskafne mennesker.

 *     Når tro, håb og kærlighed vækkes.

 *     Når noget godt indføjer sig i en allerede truffet god grundlæggende afgørelse.

  • Det, der bestandigt stiller for store krav til én og kun kan udføres med magt.

  • Det, der er umådeholdent og virker sensationelt arrangeret.

  • Det, som man kun kan gøre med bestandig modvilje og væmmelse.

  • Det, der virker som småligt og spidsfindigt og som hårkløveri.

  • Det, der hverken er konkret eller har nogen jordforbindelse.

  • Det, der er ukærligt og virker destruktivt.

  • Det, der berøver bønnen og stilheden mening og glæde.

  • Det, der ikke passer til Jesu sindelag og måde at handle på.

Retur til forsiden Retur til siden med eftertanke