Stilheden - bøn i Jesu navn!

Med sine ord [i Joh 14,13-14] giver Jesus disciplene en vejledning i bøn.

At bede i Jesu navn åbner for Åndens fællesskab mellem ham og den bedende.

Bøn i Jesu navn er at give Gud ordet og finde hvile i ham.

Bønnen er en vej til Gud, og jo dybere bønnen bliver, jo mere vil den bedende føle, at Gud er nær, og jo vanskeligere bliver det at skelne mellem ens egne og Guds ord, for ordene er de samme og vil det samme.

Den indre samtale med Gud bliver efterhånden ordløs, ordene forsvinder og bevidstheden hviler i en stille viden af Guds nærvær.

Lene Højholt, "Vejen" side 187.

Retur til forsiden Retur til siden med eftertanke