Tilbud til dig

Jeg tilbyder åndelig vejledning, retræter, foredrag & hverdagsgudstenester.

Læs mere om de forskellige tilbud her på siden, eller kontakt mig for mere information.

Åndelig vejledning

Åndelig vejledning handler om at følges ad mod nye horisonter, en ny solopgang.

Åndelig vejledning hjælper dig til at fokusere på det, der er virkelig væsentlig i dit liv. Denne gamle praksis hjælper dig med at udvikle et levende fællesskab med Kristus og kan også fungere som indføring/guidning i bøn. Den fører ofte til en afklaring og dybere forståelse omkring Guds vej og virke i dit personlige liv.


Åndelig vejledning vil hjælpe dig med at integrere liv og tro. Tro i livet, liv i troen. Det kan ofte medføre en ny form for balance eller afklaring. Du kan meget vel – som mange andre før dig – finde, at åndelig vejledning bliver en meget positiv erfaring i dit liv.

Åndelig vejledning er kontinuerlige samtaler med en vejleder, der selv har gennemlevet det åndelige landskab, som du bevæger dig i og kan hjælpe dig med at reflektere over, hvad du gør dig af erfaringer.

Det er Guds omsorgsfulde nærvær, vi sammen prøver at finde i den åndelige vejledningssamtale. En samtale hvor vi er på udkik efter spor af Gud i dit liv. Samtalen kan tage udgangspunkt i hændelser i dit liv, i din meditationspraksis (hvis du har en) eller det, du synes er vigtigst, når vi mødes.


Alle spørgsmål, overvejelser, tanker og temaer er velkomne og indgår i samtalen. Den røde tråd, vi ser efter, er erfaringer af Guds kærlighed og barmhjertighed. Det føder ofte en tydeliggørelse af, hvem Gud er for dig? Vi afsætter 1 til 2 timer alt efter, hvad du ønsker. Er vi færdige før tiden, betaler du kun for den tid, vi har brugt. Går det over tiden, betaler du ikke mere. Det er min opgave at passe tiden for os.

Vi slutter med at aftale, om vi skal ses igen. Her kan du få inspiration til, hvad du kan bruge i din daglige, stille bøn den kommende periode. Det kan være en bibeltekst, et billede eller en øvelse. Ofte mødes vi med 4-6 ugers mellemrum. Du kan holde, når du vil. Nogle har glæde af at komme en tid og så stoppe. Andre holder
pause og vender tilbage til vejledningen efter 6,12 eller 24 måneder. Gud viser dig sikkert vejen.


Du er velkommen til at kontakte mig, helt uforpligtende og høre om åndelig vejledning er noget for dig.

Retræten

Retræte handler om at finde ro. Da ser vi tydeligt som i det stille vand.

Retræten er for mange en kærkommen pause fra hverdagens mange krav og opgaver. Et velfortjent fristed i dagligdagens hastige strøm. Et åndehul, hvor du kan være dig og vende din opmærksomhed mod Gud - og det liv, han har skabt dig til.


Her finder vi rolige og velindrettede rammer, en skøn natur, sund og velsmagende mad samt en velgørende stilhed. Alt dét bidrager, til at sjælen kan finde ro, og du kan fordybe dig i det, du allerhelst vil.


Jeg medvirker ved tre typer retræter:

 • Weekendretræte – kom godt i gang.
 • Individuel retræte – indholdet er skræddersyet til dig.
 • De åndelige øvelser – du kommer dybere ind i Guds nærhed og liv.

De tre typer retræte:


Weekendretræte

 • Meditationer i fællesskab. Det kan være et billede eller en bibeltekst, vi benytter. Det er frit, om du siger noget eller blot lytter. Ofte er det meget berigende at høre andres bidrag til den fælles meditation.
 • Tidebønner med de smukke og meditative Taizésange
 • Mulighed for personlig samtale.


Individuel vejledt retræte

 • Er en retræte, hvor indholdet er skræddersyet dig og din vandring med Gud
 • Du mødes dagligt med din vejleder, der lytter til din vandring og foreslår, hvad du kan arbejde videre med, til I mødes næste dag.
 • Foregår over flere dage. Du vælger selv, hvor mange dage du ønsker (typisk mellem 2 og 10 dage).


De åndelige øvelser

 • Er for dig der gerne vil dybere ind i Guds nærhed og liv.
 • Du gennemgår en række solidt afprøvede øvelser.
 • Det er ofte en af de mest dybe og positive erfaringer af Gud i dit liv
 • De foregår over 30 dage på én gang eller over 3 x10 dage.
 • De kan også afholdes i hverdagen over 30 uger. (Du bor hjemme og passer din dagligdag). Her svarer en uge til en dag på retræten.

Du er velkommen til at kontakte mig, helt uforpligtende og høre om en retræte er noget for dig.

Her er en 5 min. video, hvor jeg fortæller om retræten.

Foredrag, workshops & hverdagsgudstjenester


Jeg tilbyder forskellige arrangementer, bla. på baggrund af mine bøger og mit liv. Her under kan du du se en beskrivelse af de forskellige tilbud.

Optakt til fasten

På baggrund af min lille bog: ”Frihed og fred. En meditativ vandring i fasten” kan jeg tilbyde dette besøg som optakt til fasten.


Jeg beskriver vandringen ved hjælp af smukke billeder, med varme farver og i festlig form. Jeg fortæller om den trefoldige vej, der gennemsyrer hele bogen. Den vej som vort hjertes vandring går ad. En vandring, der fører en ind i Guds kærlighed og leder til nyt liv.


Vi ser billedmeditationerne fra bogen og får smagsprøver på indholdet. Et dynamisk besøg, hvor deltagerne er velkommen til at være med. I fællesskab kan vi erfare Guds kærlighed.


Velegnet til en sogneaften, sen eftermiddag eller som en hverdagsgudstjeneste.

Du er velkommen til at kontakte mig, helt uforpligtende og høre nærmere, om dette besøg er noget for jer.

Pris idé: kr. 2500 + transport.

Grethe Holmriis, Sognepræst, Vor Frue Kirke, Aalborg fortæller om hendes oplevelse med "Optakt til fasten".


"Det var en rigtig dejlig aften, da Poul A. Beck besøgte os og fortalte om fasten ud fra sin bog ”Frihed og fred. En meditativ vandring i fasten”. Poul A Beck evner at skabe et trygt rum for samtale om tanker og følelser, vi ellers let kommer til at gå med for os selv.
Der blev lyttet og talt og sat mange tanker i gang. En gruppe fra menigheden blev desuden så inspireret, at de fortsatte med at mødes hver mandag morgen for at holde hinanden fast på, at fasten varer lige til påske."

På vej til Pinse

På baggrund af min lille bog: ”Tag Ånden ved hånden. En meditativ vandring med Helligånden” kan jeg tilbyde dette besøg fx som optakt til pinsen.


Jeg præsenterer Helligånden ved smukke billeder, med varme farver og i festlig form. Jeg fortæller om den trefoldige vej, der gennemsyrer hele bogen. Den vej som vort hjertes vandring går ad. En vandring, der fører ind i en dybere relation til Helligånden som livgiver, trøster og glæde.


Vi ser billedmeditationerne fra bogen og får smagsprøver på indholdet. Et dynamisk besøg, hvor deltagerne er velkommen til at være med. I fællesskab kan vi erfare Helligånden virke til liv og trøst.


Velegnet til en sogneaften, sen eftermiddag eller som en hverdagsgudstjeneste.


Du er velkommen til at kontakte mig, helt uforpligtende og høre nærmere, om dette besøg er noget for jer.

Pris idé: kr. 2500 + transport.

Else Kruse Schleef, Sognepræst, Vestervang Kirke, Viborg fortæller om hendes oplevelse med "På vej til pinse".


"Vi fik en anderledes aften, hvor Poul Asger Beck introducerede os til sin bog: ”Frihed og Fred”, undervejs fik vi smagsprøver på indholdet og vejen, hvor Ånden tager os ved hånden.
På en humoristisk og mild facon fik Poul os til at tænke højt, og pludselig var vi der, i de billeder og ord, han havde med.
Vi hørte på den måde hinandens forskellige tanker. Der var ikke oplæg til diskussion, men til rummelighed.
Alt i alt en god aften, hvor smagsprøverne blev til åndelig føde på vej mod pinsens liv og glæde."

Min livsfortælling

- Til glæde og opmuntring
På baggrund af min lille letlæste bog: ”Mit liv i Guds kærlighed. Fra radiohandler til retræteleder”, kan jeg tilbyde en eftermiddag/aften, hvor jeg fortæller min spændende og ærlige beretning om Guds kærlighed gennem livet med både medgang og modgang.


Jeg fortæller om min vej til tro, præstekald og retræteleder og senest om overgangen til folkekirken. Jeg fortæller også om Guds nærvær under begge mine forældres død, og ikke mindst i et livsglad afsnit om børnebørnene: ”Guds bedste opfindelse”.


Det hele er tilsat musik og toner. Vi synger sammen nogle af de salmer, der er blevet betydningsfulde i mit liv.


Velegnet til en sogneaften, sen eftermiddag eller som en hverdagsgudstjeneste.


Du er velkommen til at kontakte mig, helt uforpligtende og høre nærmere, om denne livsbekræftende fortælling er noget for jer.

Pris idé: kr. 2500 + transport.

Om bogen skrives:
God at varme sig ved

(Karen Stubkjær, præst)


Øger nysgerrigheden og er velkommen

(Charlotte Rørth, journalist)


Troværdigt og ærligt

(Lone Møller-Hansen, generalsekretær)


Velskrevet og inspirerende

(Bent Hylleberg, fhv. rektor)

Karen Stubkjær skriver om bogen.
"Jeg satte mig for at læse med papir og blyant klar ved siden af for at notere ned. Men fra at læse med hovedet, blev det til en læsning med hjertet. Jeg fløj igennem og er meget taknemmelig – for en meget levende og varm trosfortælling. Den vil være til inspiration for mange, som den er det for mig. Relevant, klar og tilgængelig for et bredt publikum. Der er meget at komme efter."

Taizé i dag
Min kone Kirsten Ernen Beck og jeg har besøgt Taizé i Frankrig et dusin gange. Sammen har vi oversat flere Taizé-bøger. Senest har Kirsten Beck oversat ”Liv – i fællesskab, fred og forsoning. Taizé i dag.” En samtalebog med Taizé’s leder broder Alois.


Henrik Stubkjær, Biskop over Viborg Stift, skriver:

Bogen er spændende, enkel og dog dyb. Den berører og beriger!”


På baggrund af bogen og vores talrige besøg har vi mulighed for at fortælle om:

 • Hvordan Taizé blev grundlagt af Br. Roger 1940’erne
 • Hvorfor op imod 100.000 - især unge - besøger Taizé årligt
 • Hvor langt brødrene er nået på vejen mod enhed mellem kirkerne
 • Det dramatiske mord på Br. Roger
 • Br. Alois’ tanker om nutid og fremtid for det kildevæld for troen, som Taizé er for titusindvis af søgende verden over.


Bogen bliver præsenteret på en enkel, fængende og visuel måde, hvor vi møder kernen i indholdet, ser billeder fra Taizé og synger nogle af Taizé-sangene. Vi hører også Kirsten Ernen Becks personlige beretning om oversættelses-arbejdet. ”Et flow langt udover, hvad mine franskkundskaber og evner egentlig rakte til.”


Velegnet til en sogneaften, sen eftermiddag eller som en hverdagsgudstjeneste.


Du er velkommen til at kontakte mig, helt uforpligtende og høre nærmere, om denne smukke og bevægende fortælling om Taizé er noget for jer.

Pris idé: kr. 2500 + transport.

Fælles bibelmeditation - Læs med alle sanser (Lectio Divina)


Vi læser sammen et lille stykke fra Bibelen. I fællesskab læser vi med hjertets øjne - og bruger alle sanser: Smag, se, hør, føl og fornem. Vi ser efter, hvor Gud møder os, så vi kan gå berigede og opmuntrede hjem igen. Det kaldes også Lectio Divina. Man kan være med i samtalen eller lytte, som det passer den enkelte. Når vi deler det, vi har på hjerte, kan vi ikke sige noget forkert.


Velegnet til grupper, eftermiddage, sogneaftner, pensionistklubber mv. Fra 5 til 50 deltagere.


Du er velkommen til at kontakte mig, helt uforpligtende for at om en bibelmeditation er noget for jer.


Pris-idé: kr. 2000 + transport.

At læse med alle sanser giver nyt liv til gamle ord.

Billedmeditation - At se det usynlige


Vi betragter sammen et billede fra kunstens spændende og smukke historie. I fællesskab deler vi, hvad vi ser, og ofte åbner det for en dybere del af livet. Vi kan få lov at se med hjertets øjne. At ”se”, det usynlige, så vi kan gå opløftede og glade hjem. Man kan være med i samtalen eller lytte, som det passer den enkelte. Når vi deler det, vi har på hjerte, kan vi ikke sige noget forkert.


Velegnet til grupper, eftermiddage, sogneaftner, pensionistklubber mv. Fra 5 til 50 deltagere.


Du er velkommen til at kontakte mig, helt uforpligtende for høre om en billedmeditation er noget for jer.


Pris-idé: kr. 2000 + transport.

Billedmeditation handler om at få øje på det usynlig. Fx som her

Jesus Kristus, der bryder brødet i Emmaus.